13.06.21 13:15, Lidarende
«Er schlief einen langen Schlaf».«Sie lebte ihr Leben». Er disse setningene å betrakte som skeive
eller avvikende fra normen på tysk? Direkte objekt som understreker og supplerer innholdet i
verbet og som semantisk er i slekt med verbet, blir i norsk grammatikk kalt «indre objekt».
https://snl.no/objekt_-_grammatikk

13.06.21 14:48, Tilia de
Jeg tror at her er det ingen stor forskjell på norsk og tysk. Slike setninger er ikke akkurat
vanlig i tysk dagligtale, men i litteratur forekommer de som stilistisk middel.

14.06.21 15:40, Fosshaug de
Begge settninger er, som Tilia skriver, eksempler på en stilistisk figur. Den heter „Figura
etymologica” (underform av en ”Annominatio”). Begrepet betegner et ordspill der et substantiv og
et verb med samme rot forenes i en settning eller et uttrykk: Eine gute Tat tun. Einen wackeren
Kampf kämpfen.

14.06.21 18:49, Tilia de
"Sie lächelte ein zufriedenes Lächeln" (jmf. Sandras spørsmål fra 12.6.21 12:37) ble kommentert
av Geissler med "...kommt uns wohl ... schräg vor". Det han mener er nok at man faktisk
snubler litt over en slik setning på grunn av uttrykksmåten med dobbel bruk av lächeln/Lächeln.
Og det er jo det som er ønsket og man kan absolutt skrive en sånn setning på tysk. Selvfølgelig
må det passe til teksten og skrivemåten ellers og bli veldig sparsommelig brukt. Kanskje jeg har
lest slike setninger litt oftere på norsk enn på tysk. Når man oversetter og synes at det ikke
passer like godt på tysk kan man bare ta ut fordoblingen sånn som Geissler foreslår i sin svar
til Sandra.

15.06.21 18:13, Lidarende no
Takk for utdypning av emnet.