28.08.21 19:51, Sandra1
Stichwörter: utviklende
Hei

Wie übersetze ich "utviklende kurs" in folgendem Satz:

Jeg har vært på et utviklende kurs. Jeg lærte veldig mye.

Heißt es einfach "Fortbildung" oder übersetzt man das anders?

29.08.21 10:57, Lidarende no
Du skriver at det handler om et kurs der en person («jeg») har lært mye. «Kurs- zusammengehörende
Folge von Unterrichtsstunden o. Ä.; Lehrgang.» (Duden)

Et utviklende kurs betyr «Et kurs som utvikler noen.» Direkte oversatt: Ein Kurs,der jemanden
entwickelt. Adjekivet utviklende er presens partisipp av verbet utvikle. Forholdet (die
Einrichtungdie Ordnung) mellom subjektet kurs og det implisitteunderforståtte objektet «noen»
er aktivt. Det vil si at subjektet utfører en handling overfor objektet.

Språkhistorisk stammer verbet utvikle fra tysk auswickeln/entwickeln.

29.08.21 12:23, Sandra1
Vielen lieben Dank für deine Erklärung