12.09.21 13:47, UweZ
Stichwörter: Beibehaltungsgenehmigung; Mehrstaatlichkeit; statsborgerskap; Staatsbürgerschaft
Gjelder spørsmål omkring dobbelt statsborgerskap og "Mehrstaatlicheit". I tysk regelverk brukes
begrepet "Beibehaltungsgenehmigung". Finnes det et tilsvarende offisielt begrep på norsk?
"Tillatelse til å [kunne] beholde" eller "Tillatelse til å bevare" virker litt omstendelig.

15.09.21 18:21, Wowi
"Tillatelse til å [kunne] beholde" er vel ikke mer omstendelig enn "Beibehaltungsgenehmigung", eller?
Du kan jo lage et nytt ord som "bibeholdstillatelse" hvis du synes at det er mindre omstendelig. "bibehold" blir brukt i samband med dobbelt statsborgerskap.