03.11.21 17:41, BamseBrakar
TYDNING AV HÅNDSKRIFT?

Jeg forsøker å transkribere en gammel Kurrent-håndskrift.
Noen som klarer å tyde hva XXX skal være i nedenstående tekst?
Originalhåndskriftet ligger på https://ibb.co/XxLyXPc

Soweit ich aus Auszügen in der Augsburger A[llgemeine]. Z[eitung]. abnehmen kann, ist die
Haymsche Schrift ein Versuch, den XXX Hegel aus zufälligen Zeitgeistbruchstücken pragmatisch
zusammenzustoppeln, ein Versuch, der wohl sein Interesse haben mag.

03.11.21 18:23, Fosshaug de
ganzen

14.11.21 08:20, Carl de
Klarer omtrent ikke å lese et eneste ord
blant disse forferdelige kråketær. Men jeg
tviler på at det heter "abnehmen" i teksten
siden dette ikke er idiomatisk tysk i dag.
Jeg antar det står "entnehmen" der skjønt
jeg ikke makter å lese hva som står der.
Bamse må ha fantastiske kunnskaper om han
som ikke-tysker klarer å lese teksten...

16.11.21 10:53, Lidarende no
Det står faktisk abnehmen i BamseBrakars utdrag. Dette verbet var vanlig i tidligere tider; i dag
bruker man entnehmen eller folgern. Goethe brukte også denne forma. «Hast du das von dir
abgenommen» (EgmontIII) dwds

Kurrent-handskrift er gotisk handskrift. Man merker seg bl.a. hvordan bokstaven h ble skrevet. Gode
eksempler i utdraget er Versuch, pragmatisch, wohl og haben. En lignende skrivemåte av h finner man
også i gotisk håndskrift på norsk.
https://framtida.no/wp-content/uploads/2017/04/Gotisk.png

18.11.21 09:49, Carl de
Mange takk på vegne av trådåpneren. Jeg
trodde det måtte være entnehmen. Men der
ser man at ting og saker er sammensatt og
selv det å kunne et språk gir ingen garanti
mot feil... Artig at dere som ikke Tyskere
klarer å lese den forkkudrete håndskriften