04.01.22 18:20, Bi
energiegeladen

Hei Lidarende
takk for https://naob.no/ordbok/lade_1

og tusen takk for alle svarer