15.01.22 09:44, Carl
Wie würdet ihr eigentlich "villskudd" übersetzen?
Wildfang, Wildtrieb? Oder eher als "Ausschuß" ?

Leste engang en veldig artig selvbiografisk roman av en tidligere
samboer til en av de store norske forfatterne som hadde tittelen
"villskudd".

Romanen finnes antakelig også oversatt til tysk. Der ble tittelen
oversatt med "Der Irrläufer". Men er egentlig det den rette
oversettelsen?

Liebe Grüße

C.

15.01.22 18:48, Tilia de
Klingt nach einem Schuss, der sich "verirrt" hat (gått seg vill). Dann würde die deutsche Übersetzung absolut
passen.

16.01.22 02:39, Waldvogel
Nein, skudd bedeutet hier Kraut, also Wildkräuter, was wild aus dem Boden schießt. Wenn man Schoß aus einem Gewehr meinte würde man vådeskudd sagen.

16.01.22 12:14, Carl de
Ja, enig Skaufugl!

Mange takk Tilia, likevel. Det er noe annet som ikke passer helt også: Mæ bruker ordet "Irrläufer" på tysk egentlig ikke om skudd som har gått i feil retning ("Querschläger") eller et vådeskudd hvis oversettelse til tysk jeg heller ikke kommer på.

Jeg kjenner ordet "Irrläufer" bare i administrativ sammenheng om post som har kommet "på feil spor", havnet hos feil mottaker. Det er også det som Wikipedia gjengir som betydning av "Irrläufer".

Men nå er det altså her snakk om et menneske som "villskudd".

Hva blir det da på tysk? Kan lite om disse gartner-greiene.

Dessuten er det antakelig slik at villskudd ikke bare betyr planter som ikke har blitt sådd, men også planter og ting som har kommet skeivt ut på en måte.

For å bruke et voldsomt norsk uttrykk (som de unge fra i dag som jo ikke eier SKAM lenger) kanskje ikke engang kjenner til mer: "ikke skikkelig" - ikke som det hør og bør seg, ikke som det høver seg, ikke som det skal være, ikke ordentlig, uartig.

Mæ har jo på tysk ordet "Ausschuß". Det er faktisk den ordrette oversettelesen av "utskudd" også. Og det ER på en viss måte samme ordet med samme betydningsretningen også. Men jeg mener at det på norsk ikke brukes helt på samme måte.

Ausschuß på tysk betegner ting i fabrikasjonen som ikke ble som de skulle, som ikke er helte dugelige, ikke helt ordentlige. Til forskjell fra planter har de ikke selv vokst seg frem "uordentlig", men ikke blitt laget ordentlig. Her er det aldri snakk om planter eller mennesker, levevesen, men utelukkende om ting. HVIS man skulle brukt ordet Ausschuß om et menneske ville det vært ekstremt hardt og gått i retning av "avfall, berme, hardere tilmed en døgenikt". "Ausschuß" blir for hardt. Men "Irrläufer"...hmmm...kanskje det beste man kann komme på på tysk likevel.

Om jeg skulle oversatt det ville jeg kanskje brukt noe som "Aus der Art geschlagen". "Entartet" burde man av god grunn være forsiktig med å bruke. Kanskje også noe som "Der Fehlwuchs"? Men det høres litt rart ut. "Mißgeburt" blir for hardt. Kanskje "Fehlgeraten" eller "Mißraten"? "Der Mißratene"? "Der Fehlgeratene". Jeg tror "Der Fehlgeratene" eller "Die Fehlgeratenen" Kanskje "Fehlgeraten" ville vært den beste oversettelsen. For man vet jo ikke på norsk om det er flertall eller entall.

Men faktisk er det veldig vanskelig å oversette til tysk.

16.01.22 14:45, Fosshaug de
„Villskudd” har to betydninger.
Den første er botanisk og oversettes med ”Wildtrieb”, sjeldent også med ”Schoß, der”.
Den andre omfatter personer hvis handlinger og opptreden på en mer eller mindre negativ måte faller utenfor
normen. Profant sies det på tysk: Enfant terrible (ikke akkurat tysk med et fullt integrert låneord), Exzentriker (der
sammenhengen passer), schwarzes Schaf, Mißratener, Fehlgeleiteter. Du foreslår ”aus der Art geschlagen”
hvilket passer veldig bra; likeså ”aus dem Rahmen gefallen”. ”Irrläufer” er nok et ganske litterært stilnivå men,
etter min smak, en vakker oversettelse. Med tanke på den boken som du henviser til kan det visst også skrives
”Der Queere”. Dersom ordet ikke er kjent, se: https://de.wikipedia.org/wiki/Queer

16.01.22 17:43, Carl de
Flott, Fosshaug!

Mange takk for tolkningen og forslagene!

Ditt forslag led meg til den bare litt forandrede versjonen som jeg kanskje liker enda bedre enn "Der Queere" - nemlig: "Der Verquere". Eller blir det da grammatikalsk "Der Verquerte"?

Det sagt er tittelen nesten umulig å oversette.

For jeg antar at det på norsk er litt spøkefullt ment også når folk omtales som "villskudd"? I hvert fall på tysk er jo "enfant terrible" ikke ment så negativ lenger, kan være litt anerkjennende til og med - ?

Det er derfor jeg også liker "enfant terrible" godt fordi det kanskje kommer nærmest sånn i tonefallet. Enig at ordet er inngått i tysk som lånord.

Likevel så passer heller ikke det helt synes jeg. For det brukes vel helst om kunstnere. Det samme gjelder for Irrläufer etter mine begrep. En Irrläufer er jo en person (egentlig et brev) som har gått seg vill. Men her er det altså snakk om en person eller personer som ikke bare har gått galt, men som det er noe gale med.

Veldig vanskelig å treffe både alvoret og det spøkefulle i det norske "villskudd"...

Boken var veldig morsom og artig syntes jeg iallfall. Den gir innsyn i en ellers lukket og veldig fremmed, løyen verden.

16.01.22 18:20, Waldvogel
@Carl og @Fosshaug

Ja, dere er avgjort inne på det riktige her. Villskudd kan man også kalle ugress, og når det brukes på mennesker må det tolkes som pakk til plage for folk og samfunn. Det kan være dagdrivere, fanter, løsgjengere, tiggere, lasaroner, bomser. Men det kan også være mennesker som er i sine drifters vold og ikke følger normer eller lover. I så fall tolker man det som bohemer, libertinere, anarkister. Uansett er villskudd utstøtt av det gode selskap og uglesett.

16.01.22 19:38, Carl de
Mange takk, Skaufugl, for utdypingen. Men er det så alvorlig negativ altså? Da er vi jo nærmest ved "berme" og "avskum" likevel?

Til forskjell fra den ordrette tyske oversettelsen "Ausschuß" brukes utskudd ikke om ting, ikke sant? Eller kan det også brukes om ting? Sånn som Ausschuß og Ausschußware? "https://www.duden.de/rechtschreibung/Ausschussware"`?