12.08.22 08:26, Reinsdyret
Stichwörter: Ausbildung, Bildung, dannelse, dannet, gebildet, kultivert, utdannelse
Hei!
På tysk er det en beskrivende og tydelig forskjell mellom ordene "Bildung" og "Ausbildung".
På norsk er ikke foskjellen like klar. Ordet "utdannelse" er "Ausbildung", men ordet "dannelse" assosierer jeg mer med adferd og
oppførsel; ikke så mye med kunnskap og viten (som på tysk). Har noen gode synspunkter?

14.08.22 15:31, Wowi
Jeg er enig med deg. Forskjellen blir også klar når man ser på adjektivisk bruk av partisippene. "Dannet" assosierer jeg med "kultivert", mens "gebildet" indikerer en (høyere) utdanning. En som er gebildet er ikke nødvendigvis kultivert, men de to er sikkert korrelert.