13.10.22 12:03, Sockerich
Stichwörter: dold
"Dold Vorde Ens Navn" er navn av en norsk black metal band. Hva betyr det på tysk? Jeg kan ikke finne ord "dold" i ordboken.

14.10.22 20:06, Heiko de
Jeg tror dold betyr skjult, altså skjult være ens navn. Det er forklaringen fra bandet https://norwayrock.net/dold-vorde-ens-navn-hostmorke/ , og kanskje kommer det fra svensk: https://tr-ex.me/oversettelse/svensk-norsk/dold

15.10.22 10:51, Lidarende no
Ja, dold er svensk. Ordet har betydningen "skjult" eller gjemt bak noe», «ute av syne».
https://svenska.se/tre/?sok=dold&pz=1
Verbet «vorde» (infinitiv ) er dansk med betydning «bli» eller »begynne å være». Tidlligere ble denne infinitivformen også brukt i
religiøst språkbruk på norsk. Nå skriver vi «bli» på bokmål og «verta» på nynorsk..
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=vorde

Dold vorde Ens Navn.
Ens er genitiv av en.
Men hva betyr ENs i denne sammenhengen?

16.10.22 22:55, Lidarende no
På internett er Dold Vorde Ens Navn oversatt til engelsk med Hidden be its Name. Man legger merke til bruken av konjunktiven be i
verbet. Jeg oversetter setningen Dold Vorde Ens Navn slik: Skjult blir ens eget navn. Tysk: Versteckt werde der eigene
Name.