18.10.22 11:50, Gueni
Eine Frage zur Aussprache: Wann spricht man den Buchstaben "o" in einem Wort (Alphabet ist nicht gemeint) als "u" aus und wann
als "o"? Gibt es dafür eine Regel oder muss man die Aussprache für jedes einzelne Wort auswendig lernen, in dem ein "o" vorkommt?
Beispiel: frokost, Aussprache ist doch [frukost], oder?

18.10.22 17:44, Geissler de
Dazu hatten wir schon früher einige Diskussionen hier; du kannst ja mal die Suchfunktion ausprobieren.
Als Faustregel gilt: wenn das "o" lang ist, wird es /u/ gesprochen. Es gibt ein paar Ausnahmen (katalog, torsdag), aber generell
fährt man mit der Regel ganz gut.

Anders sieht es leider mit dem kurzen "o" aus. Da bleibt einem tatsächlich nichts anderes übrig, als die Aussprache auswendig zu
lernen.

Du nennst das Beispiel frokost. Das lange "o" wird /u/ gesprochen, das kurze aber /ɔ/ (das steht für ein offenes "o", wie eben in
"offen"), genau wie du schreibst.
Dieses Wort enthält kost in der Bedeutung "Nahrung". Daneben existiert das Wort kost, das "Besen" bedeutet, aber mit /ʊ/
gesprochen wird (offenes u, wie in "Lust"). Das kann man nicht anhand einer Regel erkennen.
Die Wörter som, kom, dom, flom, vom werden mit /ɔ/ gesprochen, bom und rom dagegen mit /ʊ/.

Viel Spaß beim Auswendiglernen. :-)

20.10.22 21:00, Lidarende no
Der Tag torsdag ist nach dem Gott Tor benannt. Die Aussprache mit ʊ kommt sehr haüfig vor.
Ich weiss, dass NOAB die Aussprache [tå:´rsdag] aufführt , (also mit ɔ). So läutet es im Dänischen:
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=torsdag

21.10.22 13:25, Geissler de
Auch https://lexin.oslomet.no/#/findwords/message.bokmal-monolingual gibt ausschließlich die Aussprache mit /o/ an.

Ich gehe davon aus, dass der Fragesteller oder die Fragestellerin Norwegisch lernt. Für einen Norwegischlerner ist es nur begrenzt
hilfreich, wenn man ihn auf Aussprachevarianten hinweist, die von vielen Muttersprachlern als falsch empfunden wird.

Wichtig ist dagegen der Hinweis, dass der Gott bzw. der Name Tor /tu:r/ gesprochen wird.

21.10.22 21:29, Lidarende no
Sowohl torsdag [tå:´rsdag] mit ɔ als auch torsdag mit u sind sprachlich korrekt, denn in Norwegen gibt es keine
offizielle Normierung für die mündliche Aussprache. Schade für einen Norwegischlerner.
https://framtida.no/2018/06/11/torsdag-eller-tarsdag

24.10.22 10:45, Geissler de
Ich verstehe schon, was du meinst, und die sehr sparsame Normierung des Norwegischen ist tatsächlich eine Herausforderung für
Lernende.
Gerade darum finde ich es wichtig, denen, die Norwegisch lernen, eine Richtschnur an die Hand zu geben, nach der sie die Variante
lernen, die von allen (oder von den meisten) Muttersprachlern akzeptiert wird.
Im konkreten Fall bin ich selbst mehrfach von meiner norwegischen Frau korrigiert worden, wenn ich [tu:ʂdag] statt [to:ʂdag] sagte. Es
gibt also zumindest einieg Norweger, die die Variante mit /u/ als falsch empfinden. Die mit /o/ wird von allen als korrekt akzeptiert,
soweit ich weiß, weshalb ich sie Lernern empfehlen würde.

25.10.22 21:12, Lidarende no
Slik uttaler du konsonantforbindelsen 'rs' på østlandsk og bergensk

https://lingu.com/lingupedia/uttale/konsonantforbindelsene-rs-pa-ostlandsk-og-be...

26.10.22 15:46, Geissler de
Beklager, men jeg skjønner ikke helt hva den siste kommentaren din har å gjøre med det vi diskuterer her, altså uttalen av bokstaven
"o".

26.10.22 17:25, Lidarende no
Utgangspunktet var som du sier uttalen av «o»-lyden» i substantivet «torsdag». I det ordet følger bokstavene o + r + s. Det samme
gjelder for ordene «norsk « og «torsk». Klikk deg frem til disse tre ordene, og du vil høre forskjell på hvordan Pia fra Oslo og Tine fra
Bergen uttaler dem.

Denne øvelsen dekker også andre tilfeller enn vårt. Beklager at det ble så uoversiktlig.

27.10.22 15:28, Geissler de
Jeg er gift med en dame som har vokst opp på Østlandet og jeg bruker østlandsk uttale selv, men jeg har også studert i Bergen og
har bergensk svigermor, så jeg er ganske klar over hvilke forskjeller som finnes i henhold til uttalen.
Tegnet [ʂ] som jeg brukte i lydskriften står nettopp for den lyden som vi hører i østlandsk uttale av norsk, harsk osv.

Problemet med norsk rettskrivning er dessverre at de finnes tilfeller hvor det ikke går fram av skrivemåten hvordan en bokstav
eller et ord uttales. Et eksempel: ord, mord og lord. Er d'en stum eller ikke? Uttales o'en som [u:], [ʊ] eller [ɔ]? Apropos stum,
hvorfor rimer det ikke med dum?

Dette er altså utfordringer for en som lærer norsk. Ved første øyekast kan det virke som om det at det finnes flere valgfrie eller
aksepterte former og uttaler på norsk, gjøre det lettere. Men ut fra egen erfaring kan jeg si at det bare gir mer usikkerhet, for
da blir man nødt til å huske om en form er valgfri eller ikke. Det blir altså ikke lettere, det blir bare en annerledes problemstilling.
Nordmenn sier både "torsdag" (med o) og "tårsdag" (men jeg vil hevde at sistnevnte uttalen forekommer oftere), men ingen uttaler
torsk annerledes enn "tårsk". Derfor er mitt råd til dem som lærer norsk, men også til dem som underviser i norsk, å holde seg til
én
variant, dvs. den mest aksepterte. Når norskeleven har tilegnet seg tilstrekkelige språkkunnskaper vil den etter hvert skjønne at det
finnes andre varianter også, men da er det mindre fare for at den blir forvirret av det.

Du nevner bokstavkombinasjonen o-r-s. Akkurat i denne bokstavkombinasjonen kan o'en uttales på tre forskellige måter: som i
norsk og forskning, som i morsmelk og som i torsdag som den blir uttalt i standard østnorsk. Jeg sier ikke at uttalen av
torsdag som rimer med morsdag er feil, men det gjør det lettere for en som sliter med å huske den korrekte uttalen dersam hun
eller han slipper å huske to mulige måter å si det ordet på. Og hvis man skal velge én, så burde det være den mest utbredte, altså
"tårsdag".

29.10.22 17:50, Lidarende no
«Tegnet [ʂ] som jeg brukte i lydskriften står nettopp for den lyden som vi hører i østlandsk uttale av norsk, harsk osv.» skriver du.
Ja, [ʂ] er lydskrifttegnet for palatalisering, men vi har ikke noe skrifttegn på norsk for å gjengi palatalisering. Bilmerket Mercedes
(Benz) gjengitt med lydskrift, bestemt form entall, kan på Østlandet lyde :»Mae: [ʂ] en». Og hvordan blir Porschen uttalt?
Ole Paus’ fremførelse av «Mæsjen og «Posjen» er kostelig. Men dette er nok en humoristisk, overdreven språkbruk. Jeg tviler på
at merkeforhandleren ville uttrykt bilnavnet slik.
https://www.youtube.com/watch?v=JyKwX2MCnro

Uttale ifølge «Norsk uttalebok» av Bjarne Berulfsen, Aschehoug & Co Oslo 1969:
Ord, S o:r; o:`r f.e. -tak
mord, S mord; mo´rd- f.e. -drama
lord, S eng. lård; lå´rd- f.e. -kansler
stum, A stumm; f.e.-tjener
dum A domm; do`mm - f.e. -snill

I Oslo rimer ikke ordene stum og dum på hverandre, men i min dialekt er de rimord. :do`mm-og sto`mm. Dum i denne
betydningen kommer fra nedertysk. Jf. tysk dumm. På norsk er det ikke tillatt å skrive mm i slutten av et ord.
https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/hvorfor-ikke--mm-til-slu...

Torsdag.
Uttalen «tårsdag» er i bruk på Østlandet medregnet Oslo samt i Trøndelag.
Uttalen «torsdag»(med o) er i bruk i Nord-Norge, på Sørlandet og på Vestlandet medregnet Bergen.
Jeg er enig med deg med hensyn til uttalen av torsdag. «Tårsdag» er et godt valg.