02.11.22 22:50, Epsilon
God kveld!

Jeg har tegnet en ny forsikring, og ønsker å få det nye forsikringsselskapet til å si opp den gamle (i et annet selskap) for meg. I
skjemaet for dette er det en formulering jeg er usikker på:

"Ich bestätige, dass ich die Kündigung selber übernehme/übernommen habe."

Jeg ville i utgangspunktet tolket dette som at jeg bekrefter at jeg allerede har sagt opp selv, men ser ikke helt hva som er poenget
med å fylle ut skjemaet da. Så hva ville dere lagt i formuleringen over?

03.11.22 07:42, Wowi
Du forstår det riktig:
du bekrefter at du sier opp selv / har sagt opp

03.11.22 16:52, Fosshaug de
Nei, du bekrefter ikke at du har sagt opp allerede. Istendenfor er meningen at du har to handlingsalternativer når det gjelder å si opp
den gamle kontrakten: enten på egen hånd (og dette står den tyske settningen for) eller at jobben overlates til det nye
forsikringsselskapet. Det finnes antagelivis en formularboks eller lignende for hver av alternativene. Du må krysse av én, den som
passer deg best, og ikke behøver å bry deg om den andre.