11.02.23 13:34, Geissler
Stichwörter: Aussprache, konvolutt, uttale
Aussprachevarianten:
In Det Norske Akademis Ordbok (naob.no) ist die Aussprache von konvolutt als [kånvolu´t:], [konvolu´t:] angegeben, also mit
(norwegischem) /v/.
Das Lexin-Bokmålwörterbuch (https://lexin.oslomet.no/#/findwords/message.bokmal-monolingual) gibt sie dagegen mit
/konfolut/, also mit /f/ an.

Von meiner Frau, die im wesentlichen standard østnorsk spricht, kenne ich die Variante mit /f/. Wo spricht man das mit /v/ aus,
bzw. wer spricht so? Ist es eine dialektale oder eine soziolektale Variante?

12.02.23 00:17, Slogen
Ich spreche westnorwegischen Dialekt und sage konfolutt oder konfelutt. Es ist üblich mit f, denke ich.

14.02.23 23:35, Lidarende no
Im «Norsk uttaleordbok», Aschehoug 1969 von Bjarne Berulfsen, ist die Aussprache von Konvolutt S kånvolu’tt. Diese
Aussprache entspricht im Grossen und Ganzen die Aussprache von Leuten mit höherer Allgemeinbildung in der Hauptstadt und
den umliegenden Städten von Oslo. Berulfsen: «…den normalluttale som stort sett er rådende blant folk med høyere
allmendannelse i hovedstaden og andre byer på Østlandet.»

Eine Hypothese: Lexin hat festgestellt, dass eine beachtliche Menge der norwegischen Bevölkerung, wahrscheinlich eine grosse
Mehrzahl, in Hinblick auf die Aussprache von konvolutt f sagen. Sonst hätte Lexin v empfohlen.- Man könnte sich an Lexin
wenden um nähere Auskunft zu bekommen. Zielgruppe für das Wörterbuch: «LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for
minoritetsspråklige elever i grunnskolen, videregående og voksenopplæring. Ordbøkene inneholder ord og uttrykk som er nyttige
når man bor i Norge.»
https://lexin.oslomet.no/#/

15.02.23 10:06, Wowi
LEXIN er ikke særlig konsekvent. Når man hører på uttalen (computer generert?) av
bøyning [konvolutten konvolutter konvoluttene]
blir "konvolutter" uttalt som om det var imperativ av verbet "konvoluttere", og da med tydelig v.
Hvorfor skal minoritetsspråklige elever fravike en skriftnær uttale som er akseptert?

16.02.23 14:29, Lidarende no
Svar fra LEXIN:

"LEXIN gir ikke noe svar på hvilken uttale minoritetsspråklige elever skal lære seg, da det er store talemålsvariasjoner og ikke noe
standardisert norsk talespråk. I uttalenotasjonene på bokmål finner man hvilken uttale som vi regner som den vanligste i østnorsk.
Ved tvil bruker vi andre ordbøker og talespråkskorpus for å få en indikasjon på hvilken uttale som er vanligst. Det er imidlertid ikke
alltid belegg for å si hvilken uttale som er mest brukt og da velger den vi oppfatter som mest frekvent.

Når det gjelder uttalen av «konvolutt», skal vi undersøke og vurdere å revidere uttalenotasjonen."

22.02.23 12:41, Geissler de
Takk, Lidarende, for den utførlige informasjonen!