21.05.23 14:49, Børni_66
Jeg leser i krim fra Åse. Larsson det følgene: De kjørte scooter og hadde arken på slep. Inn i
arken var det en luke i gulvet. Et plastrør forband hullet med luken i gulvet, på den måten ble
den isnende vinden hindret å ta seg in in arken nedenfra….
Jeg forstàr ikke betydning av „arken“?

23.05.23 18:34, Espen Askeladd de
Hei Børni_66,
naob.no meint "Kiste"
Hilsen
Espen
https://naob.no/ordbok/ark_1