28.07.06 11:58
Hallo, könnte mir jemand sagen, ob ich diesen Satz gut geschrieben habe, gramatisch usw. Danke schon mal. - Eg ville berre vise han skulle stille eit anna spørsmål, fordi eg tenkte han ikkje si forskjellen mellom begge ord.

28.07.06 12:01
ikkje så wollte ich schreiben :-)

28.07.06 13:15
Eg ville berre vise at han skulle stille eit anna spørsmål, fordi eg tenkte at han ikkje såg forskjellen mellom begge ord.
Das ist mein Vorschlag aber ich weiss nicht, ob das richtig ist.

28.07.06 14:07
Eg ville berre vise at han skulle stille eit anna spørsmål, fordi eg tenkte at han ikkje såg skilnaden mellom desse to orda.

28.07.06 14:15
Danke vielmals Euch beiden!

28.07.06 15:21
Noch eine Bitte, geht das so: eg tenker på tysk og til meg dei samme tyske ord betyr noko anna, sjølv om likheten er kjennelig.

30.07.06 08:13
eg tenkjer på tysk, og dei samme tyske orda betyr noko anna for meg, sjølv om likskapen er kjenneleg.