Direkt zum Seiteninhalt springen

Hallo kann mir bitte jemand folgenden Text übersetzen, ist aber etwas viel, hoffe aber hier jemanden finden zu können der das macht, vielen Dank!!!!!!

Thon Hotell Vika Atrium er staden messa skal haldast. Frå Hallingdal vil representantar frå ei rekkje enkeltbedrifter, bransjar og kommunar ta turen til Oslo for å knyte kontaktar, informere og svare på spørsmål. ?Hallingdelegasjonen? vil mellom anna syte for oppdatert informasjon om arbeidsmarknaden og ledige stillingar, kompetansebehov i åra som kjem ? og mykje mykje meir.

Arrangementet passar for

alle som ser seg om etter jobb i Hallingdal no eller på sikt.
(bygging av nettverk)
for deg som vurderer pengdling eller avdelingskontor
for deg som har lyst til å skape din eigen arbeidsplass
for deg som vil møte folk som har flytta til Hallingdal
for deg som vil ha informasjon om barnehage, bustader
og kommunale tilbod
for deg som drøymer om eit liv med mindre kø og meir natur

På programmet står både kortare foredrag og ?myldretid? der du kan bli kjend med dei ulike aktørane frå Hallingdal.

?Lyst på Valdres og Hallingdal?? er ein del av rekrutterings- og entrepenørskapsprosjektet ValHall, som arbeider for auka tilflytting til, og auka entreprenørskap i dei to regionane. Arrangementet i Oslo 8. november er ei direkte oppfylging av samlinga ?Hallingdal, noe for deg?? som fann stad i Oslo i fjor haust. Der kom det fram at mange i flyttemodus ynskjer å bli betre kjend med arbeidslivet i Hallingdal. Difor har me denne gong invitert alle bedrifter med rekrutteringsbehov no eller framover til å delta på arrangementet. I tillegg vil alle kommunane i Hallingdal vere representert, samt Nav Hallingdal arbeid (tidlegare Aetat), Hallingdal Etablerersenter og Regionrådet for Hallingdal.

29.10.06 21:04
Die Messe wird im Thon Hotel Vika Atrium abgehalten.Hallingdal schickt seine Representanten der Kleinbetriebe, Branschen und Kommunen um Kontakte zu knüpfen, um zu informieren und Fragen zu beantworten. Diese Delegation vom Hallingdal legt neuere information über den Arbeitsmarkt, freie Stellen und Kompetanzbedarf vor.
Dieses arrangement passt für alle die sich einen Jobb in Hallingdal interessieren
Für Pendler
Für die, die sich ihren eigenen Arbeitsplasss schaffen wollen
Für die, die Leute treffen wollen, die nach Hallingdal gezogen sind.
Für die , die information über Kindergarten, Wohnmöglichkeite und kommunale Angebote interessiern.
Für dich, der von einem Leben ohne Sclange stehen und mehr Natur träumt.
Im Program stehen kürzere Vorträge und ()
Lust auf Valdre und Hallingdal ?? ist ein teil des Rekruttierung und Untenemerprojektes ValHall, das für mehr Zuwanderung steht und die Beschäftigung in der region erhöhen will. Das Arrangement i Olso am 8 November ist die direkte Erweiterung der "Hallingda? Was für dich?- Versammlung , die in Oslo im vohrigen Jahr stattfand. Damals kam zum Vorschein das viele mit Umzugsgedanken
mit Hallingdal besser bekannt werden möchten.
Deshalb haben wir diese Mal alle Betriebe die einen Anstellungsbedafr haben zu diesem Arrangement eingeladen. Zusätzlichsind alle kommunen in Hallingdal zur Stelle, sowie NAV Hallingdal (früher Aetat) Hallingdal (das norw off. Arbeitamt)), Etablierercenter und der reionrat für Hallingdal.

Puuh..............

29.10.06 22:09
tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!