01.11.06 20:06
"beskribe" på tysk?

01.11.06 21:14
Heter ikke det "beskrive"?

Paa tysk er det i hvert fall: "beschreiben"