03.11.06 10:44
Kann mir jemand den folgenden Text übersetzen? Vielen Dank im Voraus!
Altfor mange har resignert og gitt opp å bli en del av det norske samfunnet ved å lære seg språket og delta i arbeidslivet.

03.11.06 11:32
Allzu viele haben resigniert und es aufgegeben, durch das Erlernen der Sprache und die Teilnahme am Arbeitsleben ein Teil der norwegischen Gesellschaft zu werden.

03.11.06 14:10
Setningen er vel litt motsigende? det bør vel stå "ved å ikke lære seg språket og delta i arbeidslivet" sånn som det står nå virker det som om man resignerer og gir opp ved å lære seg norsk og ved å arbeide.

03.11.06 18:32
Jeg ville heller si det kan være ment som kritikk på det norske samfunn at man ikke blir en del av den. Selv om man lærer språket og delta i arbeidslivet kommer man ikke til å bli med. Kan det være ment slik?
Hilsen Claus i Kr.sand

04.11.06 13:34
Svar 2 er nok det mest sannsynlig riktige