09.11.06 13:07
asa?

09.11.06 13:08
asa? Kamera?
ASA = ASA

09.11.06 15:30
AksjeSelskap + A noe...

09.11.06 18:40
Et allmennaksjeselskap (forkortet ASA) er en betegnelse beregnet på aksjeselskaper med mange aksjeeiere. I et allmennaksjeselskap kan aksjer tegnes av eller selges til en ubestemt krets ? allmennheten. Et allmennaksjeselskap må ha en aksjekapital på minimum 1 million kroner, et styre på minst tre medlemmer og én daglig leder.
Gabus