14.11.06 16:17
Wie kann diesen Satz übersetzen?
Er tat so, als ob sie gar nicht existierte.

14.11.06 16:24
"Han lot som om hun var ikke til."

P.S: bin schnell aber noch nicht so gut - warte nochmal eine andere Antwort ab! :)

14.11.06 16:25
Sorry! "Han lot som om hun ikke var til."

14.11.06 18:13, Lilja
Oder: Han lot som om hun ikke fans/fantes.

15.11.06 19:58
"fans" er ikke korrekt norsk.Det ordet finnes ikke. Å finne,finner,fant,funnet. ;) Bodil