16.11.06 10:26
heisann...
ich benøtige fuer ein deutsches produkt die uebersetzung der gebrauchsanweisung.
wer kønnte mir dabei helfen.
nachfolgend beschrieben ( das deutsch ist wieder herrlich-typisch ..)

Gefaessfueller

- Zum Ueberpruefen und Ergaenzen des Druckpolsters in Ausdehnungsf\gefaessen
- Verhindert Korrosion im Druckgefaess
- Unbrennbar

Kronimus Gefaessfueller ist ein Spezialprodukt zur Ueberpruefung und
Ergaenzung des Druckpolsters in Membrandruck-Ausdehnungsgefaessen
Von Heizungs- und Oelversorgungsanlagen.
Gefaessfueller hat antikorrosive Eigenschaften.

Gebrauchsanweisung:

Anschlussadapter auf das Schraubgewinde am Ventil dieser Dose aufschrauben bis ein leichtes Zischen hørbar wird.
Dann eine halbe Umdrehung zurueckdrehen, so dass kein Fuellgut entweicht.
Nun das Einfuellventil an das Druckausgleichsgefaess anklemmen.
Das Manometer am Anschlussadapter zeigt Ihnen nun den exakten Druck an.
Sollte der Druck zu gering sein, durch Rechtsdrehung der Dose bzw. durch Betaetigen des Kugelhahns, Fuellgut in den Behaelter geben.
Bei grøsseren Mengen zwischenzeitlich Fuellvorgang unterbrechen und Druck kontrollieren.

Nach Beendigung der Nachfuellung zuerst Ventil am Schraubgewinde durch Zuerueckdrehen schliessen, dann Einfuellventil vom Gefaess abklemmen und Anschlussadapter von der Dose abschrauben um Beschaedigungen am Ventil waehrend des Transports zu vermeiden.

ich danke mal wie verrueckt...

mario

16.11.06 12:12
Mario schreibt: das deutsch ist wieder herrlich-typisch.

.... und genau deshalb wird ja auch das Uebersetzen doppelt so schwer.

Gruss LHMR.

16.11.06 14:43
hmm..., aber wenn es sinnentsprechend ist, soll mir das genuegen...

16.11.06 15:36
Hei Mario
jeg har gjort et forsøk. For det første vet jeg ikke hva det hele er for noe og derfor kan jeg har misforstått noe. For det andre kan det være at man kan uttrykket det mye bedre. Jeg ber andre som er med i Heinzelnisse å se på det å korrigere og forbedre.
Fylling av en beholder

- For å kontrollere og for å supplere trykkpolsteret av ekspansjonsbeholder
- Hindrer korrisjon i trykkbeholderen
- Tenner ikke

Kronismus fylling av beholdere er et spesialprodukt for å kontrollere og etterfylle trykkpolster i membrantrykket ? ekspansjonsbeholderen.
Av varme- og oljetilførselsanlegg.
Fylling av en beholder har antikorrosjonsegenskaper

Bruksanvisning

Skru tilkopblingsadapteren på skruegjeng ved boksens ventil til du hører en liten luftlyd.
Skru så en halv omdreining tilbake, slik at det ikke lenger høres noe luftlyd.
Deretter klemmes trykkutligningbeholderen på infyllingsventilen.
Manometeret på tilkoblingsadapteren viser det eksakte trykk.
Er trykket for lav, vris boksen til høyre eller ved at man skru på kulekranen for å fylle gods i beholderen.
Er det større mengder som fylles etter, burde man stoppe fyllingen i mellom for å kontrollere trykket.

Når man har fyllet etter stenger man først ventilen ved skruegjeng i det man skruer tilbake. Deretter tar man bort beholderen og man skrur boksen fra tilkoblingsadapteren, det for å forhindre at det oppstår skade ved transporten på ventilen.
Hilsen Claus i Kr.sand

16.11.06 19:04, Lilja
Hei Claus,
jeg er kjempeimponert! Skulle aldrig ha trodd at det finnes saa mange kompliserte ord paa norsk! Jeg synes det hele höres fint ut. Det eneste som jeg lurer litt paa er selve oversettelsen av ordet/navnet "Gefäßfüller". Jeg ville tro at det heller er en ting man bruker til aa fylle beholdere med. En slags "beholdningsfyllere" ;-) (ikke at jeg tror at dette ordet finnes, men du med norsk som morsmaal vet sikkert bedre hvordan man kunne uttrykke det). Hva tror du?
Hilsen
Lilja

16.11.06 21:57
Hei Lilja,
tja, det med norsk som morsmål burde du ta med en klype salt. Største delen av livet lever jeg i Kristiansand/Norge, men...
For "Gefäßfüller" finner jeg ikke det rette ord. Om normenn flest ville skjønne beholdningsfyller? Jeg skjønner at du mener du skriver om det som fylles i en beholder: gas, luft etc. er ment med beholdningsfyller. Du må prøve å høre hva folk vil tyde ut av det, kanskje det er mulig.
Jeg er akkurat kommet hjem fra ei lesning fra en islands forfatterinne. Slik at jeg først nu kan svare. Jeg håper du tilgir meg?!
Riktig god kveld fra Claus i Kr.sand

16.11.06 22:08, Lilja
Hei Claus,
Naa! Naa forstaar jeg at det ikke er ment en apparatur som man bruker for aa fylle, men at det er selve fyllingen. Nei, da maa jeg si unskyld, da har du jo gjort det akkurat riktig. (Man skal jo ikke si slik, men kvinner og teknikk altsaa..., da kan du se.) Hvilken islands forfatterne var det du hörte paa? Har du professjonelt med litteratur aa gjöre eller var det bare for morros skyld?
Hilsen
Lilja

17.11.06 07:51
God morgen Lilja,
fra 2007 begynner det i Agder: Agder leser islandsk. Det er niende gag et det arransjeres "Agder leser nordisk". Til det var det til begynnelsen Steinunn Johannesdottir her som presenterte boken: "Bortføring" som omhandler det store menneskerøvet 1627 på Island da. Skip fra Nordafrika kom og røver ca. 400 mennesker til slaveri fra Island. Da jeg synes historie er veldig spennende var jeg for å lytte. Bare sytti ble frikjøpt under kong Christian IV. som residerte da folk kom til Glückstadt ved Hamburg. Der kom også de frikjøpte islendinger, normenn og dansker. Bl. a. var det også en person fra Flensborg blant dem. Flensborg hørte jo dengang til Danmark. Boka er jo en grei juleønske.
Riktig god dag alle sammen fra Claus i Kr.sand

17.11.06 10:49, Lilja
Hei Claus,
Ja, jeg kjenner boken. Den kom ut i Tyskland for to aar siden, en flott historisk roman. For et fint oppleg: Agder leser nordisk/islandsk. Kommer Agder en gang til aa lese tysk ogsaa? Det skjer jo saa mye spennende innenfor tysk litteratur!
Beste hilsen fra regnvaer-hamburg
Lilja

17.11.06 11:54
hei claus,
tusen, tusen takk....

nach ueberarbeitung habe ich folgendes abgeliefert:

Påfylling av trykktank
- For å kontrollere og for å supplere trykket i ekspansjonstank
- Hindrer korrosjon i tank
- Antennes ikke

Kronismus er et spesialprodukt for å kontrollere og etterfylle trykk i membrantank/ekspansjonskar i varme- og oljetilførselsanlegg.
Produktet har antikorrosjonsegenskaper

Bruksanvisning

Skru tilkoblingsadapteren på skruegjeng ved boksens ventil til du hører en liten luftlyd.
Skru så en halv omdreining tilbake, slik at det ikke lenger høres noe luftlyd.
Deretter klemmes beholderen på infyllingsventilen.
Manometeret på tilkoblingsadapteren viser det eksakte trykk.
Er trykket for lavt, vris boksen til høyre eller ved at man skrur på kulekranen for å fylle i karet.
Er det større mengder som fylles etter, burde man stoppe fyllingen i mellom for å kontrollere trykket.

Når man er ferdig med å fylle etter, stenger man først ventilen ved skruegjeng i det man skruer tilbake. Deretter tar man bort boksen og man skrur boksen fra tilkoblingsadapteren, det for å forhindre at det oppstår skade ved transporten på ventilen.

da mein norsk noch nicht so das gelbe ist ist mir die ueberarbeitung wesentlich leichter gefallen.
also nochmal tusen takk...

god helg, mario

17.11.06 17:52
Hei Mario,
jeg synes at oversettelsen ser veldig greit ut. Jeg er jo ingen fagperson, men jeg skjønner det.
Til Lilja,
jeg vet ikke om man leser tysk noen gang. Organisasjonen som ligger bak heter: Forening Norden og prosjektet heter: "Agder leser Nordisk" Jeg har bare fått inbydelsen fra biblioteket i byen, fordi jeg er leseombud og dessuten interesserer jeg meg for historie. Helst for de ting som skjedde rund "bassenget" og i Østersjøen. Dvs. land som Mecklenburg, Pommern de Baltiske land, Finland og også "broderlandet" Sverige. Danmark er selvskrevet. Island er jo "noe av Norge" i alle tilfelle språkelig og menneskelig.
Hilsen til deg i FuHH fra Claus i Kr.sand