17.11.06 09:41
Hva er "Moorbeetpflanzen" på norsk?

17.11.06 10:22
Kan det være "surjordsplanter"?

17.11.06 10:27
Moor: myr

18.11.06 08:52
Kan det kanskje være myrjordplanter som f. eks. multe(på tysk "Sumpfbeere")?
Hilsen Claus i Kr.sand