28.11.06 12:26
"når du tenker over det" betyr det "wenn du darueber nachdenkst"

28.11.06 12:35
Ja!

28.11.06 14:17
Danke