28.11.06 16:50
Hei!
"jeg går rundt og gruer meg for alt som skal skje."
hvordan oversetter jeg dette?

28.11.06 17:08
ordrett:
"Ich laufe herum und fürchte mich vor allem, was geschehen wird."
Jeg ville si:
"Ich laufe herum und fürchte mich vor all dem was passiert."