06.12.06 18:39
Hei! Står fast jeg:) Kan noen fortelle meg hva denne setningen begyr?:

, die hatte siben junge GeiB(Dobbel S)lein und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat

Noen som klarer?

06.12.06 19:19
bbbbbbbbbbbøøøøøøøøøøøøøøøøøøggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!

06.12.06 19:20
nei da sorry bare tulla søk i ord boka

06.12.06 19:25
Jeg gjorde det, men jeg skjønte ikke sammenhengen:)

06.12.06 19:34
hun hadde syv geitunger og var glad i dem, slik som en mor er glad i sine barn

06.12.06 20:51
Åja! Tuusen takk:)

06.12.06 21:06
Uff.. Unnskyld for at jeg maser litt, men kan noen hjelpe meg igjen?:)

Ut av denne setningen her:
"Die aß er und machte damit seine Stimme fein"
Det spiste han og han gjorde stemmen sin fin. Men det kan ikke akkurat stemme(Om ikke ulven spiste et stort stykke med kritt vel og merke;) Kan noen hjelpe meg igjen?:D

06.12.06 22:03
die hatte sieben junge Geißlein und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. [...]

Die aß er und machte damit seine Stimme fein.
Det maatte bety
"Dem spiste han og gjorde saa stemmen sin fin."

ulven spiste geitungene, saa vidt jeg vet! :)

06.12.06 22:28
"Die aß er und machte damit seine Stimme fein"
"Die" maa vaere "die Kreide" (kritt) som antakelig blir nevnt i forrige setningen.
Geitunger gjoer som kjent ikke stemmen fin ;-)

06.12.06 22:36
Jeg prövde aldri om kritt gjör stemmen fin! :D
Du har rett. Jeg er ikke mer saa flinkt til Märchen!

"Die aß er..." = "Det spiste han...." (det handler om krittet - die Kreide)