19.12.06 12:37
er det noen som vet hva "Arbeitszeugnis" betyr?
hilsen Elin

19.12.06 12:43
Hvis du forstaar tysk: http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitszeugnis

Et Arbeitszeugnis er altsaa et slags vitnemaal fra arbeidsgiveren.

19.12.06 12:58
sluttattest