06.02.07 17:14
Hei,
Hva betyr:

- gnog-> ? Preteritum av gnage?
- dørgende -> ?
- mauser ->?
- å svatre -? eller svatrende ?

Takk for hjelpen
Olaf

06.02.07 17:20
- gnage v3 el. -et, -et el. gnog i pret (norr gnaga)
- dørg el. ~ende adv (lty (al)dorgen 'helt igjennom') forst: helt det var d- stille
/ han var d- full
- mauser m2 kortord for mausergevær

06.02.07 17:38
svatre: häufiger Tippfehler für "svarte"
1. von svare: "antwortete"
2. von svart: "schwarze"