07.02.07 20:16
Kan man bruke "Betrieb" når man helt generelt snakker om en bedrift -eller betegner "Betrieb" en spesiell type bedrift?
Jeg skal skrive at to personer eier to vidt forskjellige bedrifter, som de vil markedsføre overfor en investor.
På forhånd takk!

07.02.07 20:31
"Betrieb" kan brukes akkurat på samme måten som "bedrift", men på tysk ville jeg i ditt eksempel kanskje heller valgt "Firma" . "Firma" er nok noe mere vanlig.
VG V°

07.02.07 20:51
Takk! Det er snakk om en som driver et skisenter og en som driver en svømmehall...
Hvordan kan jeg da uttrykke at "de skal markedsføre/ prøve å "selge" firmaene overfor en investor" ?
LM

07.02.07 23:41
Her ville jeg heller bruke "Betrieb".
"de skal markedsføre/ prøve å "selge" firmaene overfor en investor" ->
"sie sollen die Betriebe gegenüber einem Investor vermarkten" / "sie sollen versuchen, die Betriebe an einen Investor zu verkaufen"

08.02.07 00:22
Tusen takk!
LM