13.03.07 18:39
Hadde vært fint om noen kunne oversette følgende setning til tysk:
Disse menneskene ga navnet til gaten.

13.03.07 19:13
Diese Menschen gaben der Straße den Namen.
Vennlig hilsen Claus i Kristiansand

13.03.07 19:48
Takk for svar.