Direkt zum Seiteninhalt springen

hey!
lurte på et gramatikk spørsmål her, for jeg tar alltid feil av dativ og akkussativ på tysk.
jeg lurer på om noen vet om dette er rett betydning??::

mein- min
meinen- mitt
meinem- mine
meines- ? noen som vet dette?

takk skal dere ha:)

20.03.07 13:50
Hmm, det er nok ikke saa enkelt.

"mein Freund" : "min venn"
"mein Haus" : "mitt hus"
"meinen Freund" : "min venn" (akk.)
"meinem Freund" : "til vennen min" e.l. (dat.)
"das Auto meines Freundes" : "bilen til vennen min" (Genitiv)

20.03.07 14:14
Dette kan du ikke oversette direkte, fordi kasusbruken i det norske språket i
dag er meget redusert. Akkussativ og dativ kan brukes om hverandre (han
eller ham) og i genitiv (hans) kan tilhørigheten også vises ved å bruke
preposisjonen til.

For å finne kasus på tysk, kan du stille spørsmål med Wer for nominativ, Wen
for akkussativ, Wem for dativ og Wessen for genitiv, f.eks.:
Wer ist das? Das ist mein Lehrer. Dette er min lærer/ dette er læreren min.
Wen hast du getroffen? Ich habe meinen Lehrer getroffen. Jeg har møtt
læreren min.
Wem gehoert die Tasche? Die Tasche gehoert meinem Lehrer. Væsken tilhører
læreren min.
Wessen Tasche ist das? Das ist die Tasche meines Lehrers. Dette er væsken til
læreren min/ dette er hans væske.

Håper at dette kan hjelpe deg litt.
Hilsen Conny

20.03.07 15:08
Jeg lurer på om det å stille spørsmål (wer, wessen, wem, wen) virkelig hjelper. En som ikke har tysk som morsmål, må jo ha det samme problemet med å velge en av disse. Det virker ikke unaturlig å spørre "wer hast du getroffen" eller "wem hast du getroffen" siden det tilsvarende norske "hvem" kan bety både wer og wem (og atpåtil wen). Hva sier de som lærer tysk som fremmedspråk?
Wowi

20.03.07 16:40
Det stemmer at en må være fortrolig med språket for å kunne stille disse
spørsmålene, Wowi. Men mange av reglene for bruken av f.eks. kasusobjekt
er også vanskelige for de som har tysk som fremmedspråk.
Her har jeg funnet noen eksempler som burde være greie uansett:

Bruken av akkussativ:
Verbene nennen, heissen, schelten, schimpfen, taufen, titulieren.
Tilkytning til ordet als og preposisjonene fuer eller zu.
Adjektivene los, gewohnt, leid, gewahr.

Bruken av dativ:
Verbene helfen, nutzen, schaden, gehorchen, glauben, vertrauen.
Adjektivene behilflich, schaedlich, schmerzlich, begreiflich.
Preposisjonene aus, ausser, bei.

Conny

20.03.07 23:23
Jeg må bare rette et par slurvefeil som har sneket seg inn lenger oppe:
Det heter selvfølgelig vesken og ikke væsken, akkusativ skrives med bare en s
og så skulle det hete tilkytning. Sånn går det når jeg har hastverk.
Conny

20.03.07 23:24
Jeg må bare rette et par slurvefeil som har sneket seg inn lenger oppe:
Det heter selvfølgelig vesken og ikke væsken, akkusativ skrives med bare en s
og så skulle det hete tilknytning. Sånn går det når jeg har hastverk.
Conny

21.03.07 08:24
takk skal dere ha for alle svar;) jammen ikke lett denne tyske gramatikken :(

21.03.07 09:31
Da jeg laerte tysk paa skolen, laerte vi at:
"direkte objekt = Akkusativ" und
"indirekte objekt = Dativ"
og det aa analysere setninger hadde vi laert i norsktimene. Etterpaa maatte vi laere alle unntakene, som f.eks. at danken og helfen alltid tar dativ, selv som direkte objekt osv., osv....

MB

21.03.07 14:03
Mer om preposisjoner (kanskje har du også måttet lære disse reglene utenat...):

Etter disse preposisjonene står alltid akkusativ:
durch für gegen ohne um

Etter disse står alltid dativ:
aus ausser bei mit nach seit von zu

Etter disse kan både akkusativ og dativ stå etter visse regler (akkusativ ved bevegelse, dativ ved stillstand, og mange mange andre regler og unntak)
(og de som kan Øystein Sunde-sangen synger med nå: )
an auf hinter in neben über unter vor zwischen