21.03.07 14:00
Hvordan kan man oversette "opp-ned" til tysk?
F.eks. "Plakaten henger opp-ned"

På forhånd takk.

21.03.07 14:15
Das Plakat hängt...
...auf dem Kopf (paa hodet).
...verkehrt herum (muntlig gjerne: "falsch rum").

23.03.07 13:35
"auf dem Kopf" funker, men finnes det ingenting som opp-ned? Engelsk har jo for eksempel "upside down"

25.03.07 21:06
Nei, det finnes ikke.
Du kunne skrive "mit der Oberseite nach unten", men det blir bare kloenete...