17.04.07 16:28
Hei,
Har enda noe mer trøblete oversettelse nedenfor.
Har selv bare en 'Clue' ordbok, så jeg er litt dårlig stilt med alle slags gloser og uttrykk, så jeg greide ikke å komme i mål med denen teksten. Dessuten er det vel stadig noe grammatikk jeg ikke har grep på...:

Noaidi ja govddis ? Sjaman med runebomme
Noaidi ja govddis ? Schamane mit Runentrommel

Noaid-sjamanen brukte runebommen til å spå framtiden, jakten eller små og store hendelser.
Der Noaidi-Schamane benutzte die Runentrommel um zu weissagen über die Zukünft, die Jagd oder kleine und große Ereignisse.

Med runebommen kunne Noaid-sjamanen komme i transe for å komme inn til åndeverdenen eller dødsriket.
Mit(hilfe?) der Runentrommel konnte der Noaidi-Schamane ???

Noaidi laget sin egen runebomme og kun han eller hun visste hva tegnene på bommen betydde.
Noaidi machte selbst seine Runentrommel, und nur er oder sie wusste was die Zeichen auf der Trommel bedeuteten.

Men runebommen kunne også gå i arv.
Aber die Runentrommel ??? (gå i arv = arves)

Den ble regnet som hellig.
Es wurde als heilig gerechnet.

Både kvinner og menn kunne bli Noaidi-sjaman.
Sowohl Frauen als Männer konnten Noaidi-Schamane werden.

I vikingtiden sendte kongene sør i landene sine døtre til store Noaider i nord for å lære seg trolldommens kunster.

Während der Wikingerzeit sandten die Könige im Süden der Länder ihre Töchter an bekannte Noaiden im Norden, um sich die Zauberei zu lernen.

Noaidi var også en helbreder som kunne helbrede både mennesker og dyr.
(Noaid var... kan høres lit rart ut på norsk også.
Jeg ville kanskje sagt Noaiden, men det er mulig det her er snakk om en personifisering)
Noaidi war auch ein Gesundbeter, der sowohl Menschen als Tiere heilen konnte.

17.04.07 18:34
Det er ikke alltid lett å oversette ord for ord. Jeg har av og til forandret ordstillingen i setningene for å få så mye av meningen over til tysk. Men det du har gjort selv var slett ikke dårlig. :-)

Schamane mit Runentrommel

Der Noaidi-Schamane benutzte die Runentrommel, um (über) kleine und große Ereignisse in der Zukunft Zukunft vorherzusagen (zu weissagen).

Mit Hilfe der Runentrommel konnte der Noaidi-Schamane sich in Trance versetzen, um in die Geisterwelt oder das Totenreich zu gelangen.

Noaidi baute (machte) seine Runentrommel selber, und nur er oder sie wusste was die Zeichen auf der Trommel bedeuteten.

Aber die Runentrommel konnte auch vererbt werden.

Sie galt als heilig.

Zur Zeit der Wikinger sandten die Könige aus den südlichen Ländern ihre Töchter zu großen Noaiden im Norden, um von diesen die Zauberei zu lernen.

Der Noaide war auch ein Wunderheiler, der sowohl Menschen als auch Tiere heilen konnte.
Er "Noiadi" kanskje pluralformen? -> Die Noaiden waren auch Wunderheiler, die ...

VG V°

17.04.07 18:38
Litt til:
Hvis "Noaidi" er plural:

Die Noaidi (Noaiden) bauten ihre Runentrommel...

Og den setningen jeg glemte før:
Sowohl Frauen als auch Männer konnten Noaidi-Schamane werden.

18.04.07 01:50
Takk. Tror det er entall.
Det er hver gang like overraskende å se at man selv bare er i stand til å oversette fra norsk til tnyrsk. :-)