19.04.07 23:06
Finns det en spesiell vending som tilsvarer "es ehrt mich sehr, dass" på norsk, eller kan man bare bruke en direkt oversettelse?
Tusen takk på forhånd.

19.04.07 23:53
Ganz wörtlich geht nicht, aber "Det er en stor ære for meg å..." ist eine gebraeuchliche Formulierung.