20.04.07 08:47
Hva sier man på tysk:
Til den det måtte gjelde

20.04.07 09:27
ordrett: "an/für den, den es betrifft"

Men det er ikke en vanlig tiltale i et brev. Da skriver du heller
"Sehr geehrte Damen und Herren,..."
hvis du ikke vet navnet.