20.04.07 08:52
Jeg skal skrive en attest på tysk
Er det noen som vet hvor man på nettet kan finne en "mal"/ info om standardsatser vedr. jobbattester?

20.04.07 09:24