09.05.07 20:20
lurer på noe når det kommer til bøying av adjektiv

ta f.eks setningen, ich bin mit einem rotem Auto gefahren, er dette riktig og hvis
ikke, hvordan skal adjektivet bøyes?

09.05.07 21:06
Dette er helt riktig.
"rotem Auto" står i dativ p.g.a. preposisjonen "mit"
hilsen Conny

09.05.07 21:11
Jeg synes at det er feil.
Det er egentlig helt logisk som du bøyet "rotem", men...riktig er: "Ich bin mit einem roteN Auto gefahren."
"Em"-endelsen blir alltid bare brukt en gang i et uttrykk.
Det samme gjelder for "er"-endelsen for kvinnelige adjektiver, f.eks.:
"Ich bin mit großeR Geschwindigkeit gefahren".
Men: "Ich bin mit eineR großeN Geschwindigkeit gefahren."

09.05.07 21:41
riktig er: mit einem roten Auto
etter artikkel, som angir kasus, får adjektivene svak bøyning. I dette tilfellet: roten
Når artikkelen mangler, blir det sterk bøyning:
ich bin mit großer, konstanter Geschwindigkeit gefahren
(hvis flere adjektiver, får alle sterk bøyning)

09.05.07 23:23
javisst, beklager. " dem roten Auto" er rett i dativ