Direkt zum Seiteninhalt springen

Heho kann mir mal jemand beim Übersetzen der letzten Zeilen des Mietvertrages helfen? Ich seh hier nicht richtig durch wer für was unterschreiben soll...
Danke!
"
12. Vedtakelse av kontrakten.

Utleier og leietager vedtar herved alle punktene i avtalen. Avtalen er skrevet i to (-2-) eksemplarer som begge er undertegnet av partene. Partene beholder hvert sitt eksemplar.

Utleier: .....................................dato: .............

Evt. fullmektig: ............................................dato:..............

Leietager: .................................dato: ...............

Evt. leietager nr.2: .......................................dato:...............

Merk: Står to leietagere i kontrakten, f. eks. et samboerpar, vil de hefte solidarisk for avtalens økonomiske forpliktelser, bl. a. leiebetalingen og ansvar for skade på boligen.
Et solidaransvar betyr at utleier kan kreve en av leietagerne for hele beløpet, hvis den andre ikke betaler.

Den interne fordelingen av de økonomiske forpliktelsene mellom leietagerne er således utleier uvedkommende.

10. Tilbakelevering.

Utleier har mottatt nøkler og godkjent boligens stand. Nei 0 Ja 0

Er det stilt depositum, jfr.avtalens punkt 6, medfører utleiers signatur her, at leietager får full råderett over den sperrede kontoen.

Utleiers navn: ............................................................

Signatur: ..................................................................., dato: ....................

Antall nøkler som er utlevert: ............stk. Dato: .......................

Utleiers underskrift: ...................................... Leietagers underskrift:..............................................

25.06.07 22:18
Icj übersetze mal alles wichtige:

Utleier: Vermieter
Evt. fullmektig: gegebenenfalls Vormund/Erziehungsberechtigter
Leietager: Mieter
Evt. leietager nr.2: gegebenenfalls weiterer Mieter
(Beide Mieter sind voll haftbar, können die Mieter aber unter sich aufteilen, wie sie wollen.)

10. Wohnungsabnahme (am Ende des Mietverhältnisses)
Bestätigung der Schlüsselübergabe, des einwandfreien Zustands der Wohnung und eventuell, dass der Mieter die Kaution zurückbekommen hat.
Utleiers navn: Name des Vermieters
Signatur: Unterschrift

Antall nøkkler som er utlevert: Anzahl übergebener Schlüssel
Utleiers underskrift: Unterschrift des Vermieters
Leietagers underskrift: Unterschrift des Mieters