05.07.07 21:52
Er det mulig å få oversatt dette til tysk? Hadde vært til stor hjelp for meg... :

Er det mulig å treffes tidligere i morgen? Er vanskeligere for meg jo senere det blir. (forklarings problem). Egentlig er det lettest mellom 0700 og 1600. Men det er vel helt umulig med jobben din?

05.07.07 22:16
Ist es möglich, dass wir uns morgen früher treffen? Es ist umso schwieriger für mich, je später es wird (forklaringsproblem?). Eigentlich ist es am einfachsten zwischen 7 und 16 Uhr. Aber das ist wohl völlig unmöglich mit deiner Arbeit?

Skønner ikke helt hva forklaringsproblem betyr i den konteksten. Vanligvis kan der oversettes slik: "ha et forklaringsproblem" -> "in Erklärungsnot sein"

05.07.07 22:17
skjønner*