06.07.07 09:41
Kan noen av dere kjempesnille Heinzelnisser oversette dette til tysk:

Til mand kommer mamma og min søster tilbake fra sverige. Da blir det mye lettere for meg. Nå er det vanskelig å finne gode unnskyldninger.

06.07.07 09:55
Am Montag kommen Mamma und meine Schwester aus Schweden zurück. Dann wird es viel leichter für mich. Jetzt ist es schwierig, gute Ausreden zu finden.

06.07.07 10:40
Tusen takk.