07.07.07 01:15
Hva blir på tysk: De kan vente Dem en selsom opplevelse.

07.07.07 08:06
Sie können ein merkwürdiges Erlebnis erwarten