07.07.07 17:30
Hva blir på tysk: Dette er et unikt minne fra Norge.
Og hva kan det gamle ordet 'Amtmann' oversettes med? Bezirk... et eller annet eller?

07.07.07 17:46
Hvis "minne" betegner en konkret gjenstand (suvenir):
Das ist ein einzigartiges Andenken aus Norwegen.
Ellers:
Das ist eine einzigartige Erinnerung an Norwegen.

"Amtmann" kan du også si på tysk.
Det betyr ikke nødvedigvis fullstendig det samme. Men, da Holstein ennå var under dansk styre, ble forvaltningssjefene også kalt "Amtmann".

07.07.07 17:46
Das ist eine einzigartige Erinnerung aus Norwegen.

08.07.07 00:02
Obs! med preposisjonene:
Andenken aus (noe konkret/en gjenstand en tar med fra Norge)
Erinnerung an (noe en kommer til å huske - en opplevelse, et landskap, ... - som også kan være knyttet til en gjenstand)
VG V°