07.07.07 18:13
De tvang ham til å steke løk =

07.07.07 18:16
Forresten, skal det være dativ på norsk her?

07.07.07 19:20
Sie zwangen ihn, Zwiebeln zu braten.

Dativ på norsk? Det finnes jo bare i stående uttrykk (som "på tidE") eller i dialekter.
På tysk er det akkusativ: "ihn".

08.07.07 07:59
" De tvang ham... " er best, inntil for noen år siden hadde det også vært den eneste riktige formen, nå er også formen " han " tillatt når pronomenet i 3. person singular står i "avhengighetsform ", som kasusrestene kalles i norsk.
Se forøvrig følgende lenke: http://www.riksmalsforbundet.no/grammatikk/grammatikk2-5.html

Lemmi