09.07.07 13:46
Fant ikke i ordboka: Uttrykket 'Fiske og fangst'.
Hva skal man si på tysk?
Fangst kan jo her være altmulig som f.eks: kobbeselhval-fangst, snarefangst, fellefangst, dyregroper, regulær jakt, osv.

09.07.07 14:33
"Jagd" er egentlig et ganske generelt uttrykk på tysk (f.eks. Robbenjagd).
Kanskje "Fischfang und Jagd" er den beste oversettelsen.

09.07.07 17:09
Wollte die Antwort nur bestätigen. Fischfang und Jagd ist die gängige Übersetzung dafür. Wird ja in VErbindung mit Norwegen auch oft so angewandt.