10.07.07 15:07
Er dette rett tysk:
Sie gehörte dem Noaiden/Schamanen Anders Poulsen

10.07.07 15:12
Eh, fikk ikke med meg alt med en gang:

Amtmannen som var myndighet, tvang Poulsen som var en gammel mann på 94 år,
til å oversette tegnene på runebommen. Poulsen omkom i fengslet ca. 20. februar 1692.

Der Amtmann zwang Poulsen, damals einen 94 Jährigen, die Zeichen der Runentrommel zu übersetzen. Poulsen ist um 20. Februar 1692 im Gefängnis ums Leben gekommen.

10.07.07 15:24
Sie gehörte dem Noaiden/Schamanen Anders Poulsen. (riktig)

Der Amtmann zwang Poulsen, damals ein 94-Jähriger...
Eller: damals ein 94-jähriger Mann
Eller mer ordrett: Poulsen, der ein alter Mann von 94 Jahren war

Poulsen ist um den 20. Februar 1692...
Eller: Poulsen ist ca. am 20. Februar 1692...