13.07.07 18:55
Må ta opp igjen et tidligere spm. her:
Jeg lurte på tidligere:
Amtmannen som var myndighet, tvang Poulsen som var en gammel mann på 94 år, til å oversette tegnene på runebommen.

Og jeg ville oversette med (ikke helt ordrett):
Der Amtmann zwang Poulsen, damals einen 94-Jährigen, die Zeichen der Runentrommel zu übersetzen.

Jeg trodde at 'damals einen 94-Jährigen' står som apposisjon til 'Poulsen' og derfor skal være kongruent med 'Poulsen', dvs. ha samme kasus som 'Poulsen: Akkusativ Objekt.
Er det ikke en apposisjon dette?

"En apposisjon skilt ut med komma, og utstyrt med 'artikkelord' -(bestemt og ubestemt artikkel, påpekende pronomen, eiendomspronomen), står i samme kasus som det leddet det står til"

13.07.07 19:50
Jeg ville skrive: "Der Amtmann zwang Poulsen, einen damals 94-jährigen, die Zeichen auf der Runentrommel zu übersetzen.

14.07.07 17:16
Enna bedre: "der Amtmann zwang den damals 94-jährigen Poulsen, die Zeichen..."