14.07.07 11:14
Aftenposten i dag:
"vannet stjeles av Bellona"
Hva er Bellonas rolle her? Stjeler de eller blir de bestålet?

14.07.07 11:36
bestålet > bestjålet

14.07.07 15:36
Ohne Kontext wäre das nicht eindeutig. Aber ich habe dies hier im Netz gefunden:
Vannforsyningen er en historie for seg. Vannet stjeles av miljøstiftelsen Bellona, som er nærmeste nabo. Det tappes fra en utekran, med dimensjoner som gjør det umulig å gi såpass mange beboere nok vann. Kranen ligger slik til at forbruket belastes Bellona.

Also wird Bellona hier bestohlen.

14.07.07 16:40
så det burde være: vannet stjeles fra Bellona