23.07.07 14:49
Kan noen oversette dette til tysk?

Jeg har det helt jævlig. Kan jeg treffe deg i morgen ?

23.07.07 15:29
Mir geht es ganz furchtbar. Können wir uns morgen treffen?

23.07.07 22:36
Es geht mir teuflisch schlecht. Kann ich dich morgen treffen?