01.08.07 14:19
Servitutter

01.08.07 14:30
Bokmaalsordboka:
Servitutt: bestemmelse som innskrenker en eiers rett til fritt å bestemme over sin egen eiendom

Wikipedia setzt das mit Grunddienstbarkeit ( http://de.wikipedia.org/wiki/Grunddienstbarkeit ) gleich.