11.08.07 16:15
Mer maritimt:
kjenner noen det tyske ordet for "reisning", når det angår skip?
Kati

11.08.07 17:16
hissen? Segel hissen.

11.08.07 18:35
Takelage