23.08.07 18:02
Åssen skriver man:

Jeg reiser med bil den 15 september og drar igjen den 16 september

23.08.07 18:58
Ich fahre am 15.9 mit dem Auto und fahre am 16.9 wiedre ab.

23.08.07 21:06
Ich fahre am 15.9 mit dem Auto und fahre am 16.9 WIEDER ab.