03.09.07 21:16
Hvordan skal jeg oversette:
"Han fremstår som arbeiderbevegelsens mest innflytelsesrike tenker og er opphavsmannen til den økonomiske og revolusjonærende teorien som kalles marxisme.

03.09.07 21:34
Litt forenkelt (uten "framstår"):
Er ist der einflussreichste Denker der Arbeiterbewegung und Urheber der ökonomischen und revolutionären Theorie, die Marxismus genannt wird.