08.09.07 15:49
Hallo, vet noen hva førerett, førerkort, føreprøve og kompetansebevis heter på tysk?

08.09.07 16:12
førerkort = Fahrerlaubnis/Führerschein
føreprøve = Fahrprüfung
Vennlig hilsee fra Claus i Kristiansand

08.09.07 18:18
kompetansebevis = wörtlich: Zuständigkeitsattest/Kompetenzzeugnis?
førerett = wörtlich: Führungszulassung
Vennlig hilsne fra Claus i Kristiansand

09.09.07 17:01
kompetansebevis = Befähigungsnachweis

Lemmi